Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:01

村晚

草滿池塘水滿陂,
山銜落日浸寒漪。
牧童歸去橫牛背,
短笛無腔信口吹。

 

Thôn vãn

Thảo mãn trì đường thuỷ mãn pha,
Sơn hàm lạc nhật tẩm hàn y.
Mục đồng quy khứ hoành ngưu bối,
Đoản địch vô xoang tín khẩu xuy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ao chuôm cỏ nước đầy phè
Mặt trời gác núi lê thê sóng chiều
Mục đồng vắt vẻo lưng trâu
Miệng xinh thổi khúc nhạc nào vu vơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ biếc đầy ao nước ngập hồ
Mặt trời gác núi sóng lô nhô
Lưng trâu mục tử quay về xóm
Tiếng địch chiều hôm khúc vẩn vơ

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cỏ xanh nước biếc khắp trong hồ,
Núi ngậm chiêng vàng nước nhấp nhô;
Trẻ cưỡi trâu về trong ngõ hẻm,
Vô tình tiếng địch xế-sang-hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời