24/05/2024 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn vãn
村晚

Tác giả: Lôi Chấn - 雷震

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:01

 

Nguyên tác

草滿池塘水滿陂,
山銜落日浸寒漪。
牧童歸去橫牛背,
短笛無腔信口吹。

Phiên âm

Thảo mãn trì đường thuỷ mãn pha,
Sơn hàm lạc nhật tẩm hàn y.
Mục đồng quy khứ hoành ngưu bối,
Đoản địch vô xoang tín khẩu xuy.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ao chuôm cỏ nước đầy phè
Mặt trời gác núi lê thê sóng chiều
Mục đồng vắt vẻo lưng trâu
Miệng xinh thổi khúc nhạc nào vu vơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lôi Chấn » Thôn vãn