過平渡

回峰亂障不知年,
三萬浮生轉燭天。
誰是詩眸凝佇處,
京師正在夕陽邊。

 

Quá Bình Độ

Hồi phong loạn chướng bất tri niên,
Tam vạn phù sinh chuyển chúc thiên.
Thuỳ thị thi mâu ngưng trữ xứ,
Kinh sư chính tại tịch dương biên.

 

Dịch nghĩa

Núi non trùng điệp vòng vèo, không biết có tự bao giờ,
Kiếp phù sinh ba vạn ngày như đuốc chuyển dưới bầu trời.
Mắt thơ của ai kia ngưng đọng vào chốn nào?
Vào chốn kinh sư bên phía mặt trời lặn.Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Núi non trùng điệp từ bao,
Phù sinh ba vạn đuốc sao chuyển vần.
Mắt thơ đọng chốn xa xăm,
Kinh sư chính chỗ lặn dần vầng ô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi non trùng điệp tự bao giờ,
Ba vạn phù sinh đuốc chuyển dời.
Ngưng đọng mắt thơ nào chốn nhỉ?
Kinh sư vào chốn lặn vầng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời