步前韻-題扇

不學荒唐夜泛杯,
清歌和美好襟懷。
錦心主客詩成頃,
共看新章字字佳。

 

Bộ tiền vận - Đề phiến

Bất học hoang đường dạ phiếm bôi,
Thanh ca hoà mỹ hảo khâm hoài.
Cẩm tâm chủ khách thi thành khoảnh,
Cộng khán tân chương tự tự giai.

 

Dịch nghĩa

Không học chuyện hoang đường, ban đêm uống rượu say tràn,
Lời ca trong trẻo và tươi đẹp chất chứa trong lòng.
Khách và chủ đều có tấm lòng gấm vóc, thơ làm trong khoảnh khắc,
Cùng nhau xem bài thơ mới làm, chữ chữ đều hay.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Chẳng học hoang đường đêm khướt say,
Lời ca trong trẻo đẹp lòng này.
Thơ trong khoảnh khắc nhờ tâm gấm,
Bài mới cùng xem chữ chữ hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng học hoang đường, say cả đêm,
Lời ca trong trẻo đẹp lòng thêm.
Thơ xong khoảnh khắc lòng như gấm,
Chữ chữ thêu hoa chủ khách xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời