Quanh rào thưa thớt bờ lau lách,
Lấp lánh trên hồ bóng thái dương.
Người đứng gần chim trời sắp tối,
Hoa cười bên liễu nước dường gương.
Việc đời phiền phúc ghê đôi mắt,
Lòng khách bồi hồi vịnh một chương.
Mừng gặp Văn Ông vui thưởng thức,
Lời quê bia tạc dựng bên đường.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.