用載道韻晚遊郎中湖

疏葦長堤繞短籬,
日來湖上欠支離。
鷗邊人立城陰晚,
柳外花明水淨時。
世事紛紛驚倦眼,
客懷草草說新詩。
荒詞為喜文翁笑,
好酹幹薑一片碑。

 

Dụng Tái Đạo vận vãn du Lang Trung hồ

Sơ vĩ trường đê nhiễu đoản ly,
Nhật lai hồ thượng khiếm chi ly.
Âu biên nhân lập thành âm vãn,
Liễu ngoại hoa minh thuỷ tịnh thì.
Thế sự phân phân kinh quyện nhãn,
Khách hoài thảo thảo thuyết tân thi.
Hoang từ vi hỷ Văn Ông tiếu,
Hảo lỗi can khương nhất phiến bi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Quanh rào thưa thớt bờ lau lách,
Lấp lánh trên hồ bóng thái dương.
Người đứng gần chim trời sắp tối,
Hoa cười bên liễu nước dường gương.
Việc đời phiền phúc ghê đôi mắt,
Lòng khách bồi hồi vịnh một chương.
Mừng gặp Văn Ông vui thưởng thức,
Lời quê bia tạc dựng bên đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quanh rào thưa thớt bờ lau,
Trên hồ lấp lánh bóng trời nhấp nhô.
Đứng gần chim bóng trời mờ,
Hoa cười bên liễu lờ đờ nước gương.
Việc đời trước mắt khác thường,
Bồi hồi lòng khách một chương vịnh bài.
Gặp Văn Ông vui thưởng tài,
Lời quê bia tạc dựng ngay bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời