08/10/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dụng Tái Đạo vận vãn du Lang Trung hồ
用載道韻晚遊郎中湖

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 16:07

 

Nguyên tác

疏葦長堤繞短籬,
日來湖上欠支離。
鷗邊人立城陰晚,
柳外花明水淨時。
世事紛紛驚倦眼,
客懷草草說新詩。
荒詞為喜文翁笑,
好酹幹薑一片碑。

Phiên âm

Sơ vĩ trường đê nhiễu đoản ly,
Nhật lai hồ thượng khiếm chi ly.
Âu biên nhân lập thành âm vãn,
Liễu ngoại hoa minh thuỷ tịnh thì.
Thế sự phân phân kinh quyện nhãn,
Khách hoài thảo thảo thuyết tân thi.
Hoang từ vi hỷ Văn Ông[1] tiếu,
Hảo lỗi càn khương nhất phiến bi.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Quanh rào thưa thớt bờ lau lách,
Lấp lánh trên hồ bóng thái dương.
Người đứng gần chim trời sắp tối,
Hoa cười bên liễu nước dường gương.
Việc đời phiền phúc ghê đôi mắt,
Lòng khách bồi hồi vịnh một chương.
Mừng gặp Văn Ông vui thưởng thức,
Lời quê bia tạc dựng bên đường.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Văn Ông đời Hán làm thái thú quận Thục, ưa chuộng giáo hoá, thiết lập trường học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Dụng Tái Đạo vận vãn du Lang Trung hồ