Ngày nào khách toạ nghe đàm đạo,
Nay trước linh sàng đốt nến thờ.
Nhìn hoạ dung xưa hồn phảng phất,
Đọc thơ cáo cũ luỵ chan hoà.
Nấm mồ Nam quốc hầu xanh cỏ,
Lối cũ Tây môn vẫn trắng hoa.
Bao ná chiêu hồn ca khúc Việt,
Tro tiền gió thổi, cỏ cây mờ.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.