28/05/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn An Nam quốc vương
挽安南國王

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 16:18

 

Nguyên tác

當時侍坐談玄客,
今日到門燈照靈。
重對畫眉魂或返,
每看遺稿淚交零。
西門舊路花應白,
南國新阡草易青。
無限越吟招不得,
紙錢風急樹冥冥。

Phiên âm

Đương thì thị toạ đàm huyền khách,
Kim nhật đáo môn đăng chiếu linh.
Trùng đối hoạch my hồn hoặc phản,
Mỗi khan di cảo lệ giao linh.
Tây môn[1] cựu lộ hoa ưng bạch,
Nam quốc tân thiên thảo dị thanh.
Vô hạn việt ngâm chiêu bất đắc,
Chỉ tiền phong cấp thụ minh minh.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ngày nào khách toạ nghe đàm đạo,
Nay trước linh sàng đốt nến thờ.
Nhìn hoạ dung xưa hồn phảng phất,
Đọc thơ cáo cũ luỵ chan hoà.
Nấm mồ Nam quốc hầu xanh cỏ,
Lối cũ Tây môn vẫn trắng hoa.
Bao ná chiêu hồn ca khúc Việt,
Tro tiền gió thổi, cỏ cây mờ.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Đường cửa Tây lúc bỏ nước ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Vãn An Nam quốc vương