Hoa mai đường an ổn,
Thượng thư về bắc phương.
Non sông muôn dặm khách,
Thôn xóm hai bên đường.
Nam Việt thông chàng Lục,
Ngọc Quan vượt gã Trương.
Hoàng hoa vốn thạo việc,
Mừng lại thấy quân vương.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
tửu tận tình do tại