(Tặng Huỳnh Hùng)

Thơ anh viết tặng em trên bao thuốc lá
Lúc đứng trú mưa êm ả buổi chiều
Tóc và mưa bay vào môi lơi lả
Hay là em san sẻ một tình yêu?

Trời gầm lên như một con sư tử
Mưa lâu chưa hay mới bắt đầu?
Anh cũng rú lên như con mèo ướt
Sợi tạnh mưa rồi sẽ nói gì nhau?

Mưa Huế buồn như con gái Huế
Lăng tẩm triều vua úp mặt với thời gian
Chỉ có em hồn nhiên đến vậy
Xoè bàn tay đón mưa xuống dịu dàng

Anh biết chắc trời mưa rồi sẽ tạnh
Em bước về đôi guốc gõ vang
Trời hiện lên những ngôi sao lấm tấm
Huế sau mưa trăng lại mọc vội vàng


1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]