LỜI TÁC GIẢ

Tập thơ tình Lê Minh Quốc in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 8.1995. Bìa là tranh của hoạ sĩ Đinh Cường. Anh Nguyễn Hữu Cứ (nay nhà sách Quang Minh) đầu tư toàn bộ. Thơ in khổ bỏ túi.

Năm tháng đó, hầu như tuần nào, tôi, Đoàn Vị Thượng, Trương Nam Hương, nhạc sĩ Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện… và nhiều anh em khác cũng đều có dịp xuống ký túc xá, giảng đường đọc học đọc thơ.

Còn nhớ, tôi có viết tường thuật lại những giao lưu này trên báo Phụ Nữ. Bài bao có chi tiết, sinh viên tập hợp rất đông, thậm chí họ còn leo lên cây để nghe thơ, nhạc...

Lúc này tôi cần có tập thơ nhỏ, gọn để phát hành khi giao lưu với anh em sinh viên ở các trường Đại học. Do đó, tôi chọn những bài thơ phù hợp với đối tượng này, kể cả đôi bài đã in ở những tập thơ trước.

Khi chuẩn…