giết thời gian như giết một bài thơ
lối em về ngũ ngôn hay tứ tuyệt
vòm cây xanh biếc
chim chóc hót vu vơ rất mất thời giờ
chợt nhớ thơ da diết
nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết
đi giữa những những câu văn
nước đang chảy xiết
lên thác xuống ghềnh
giết thời gian là giết sự lãng quên
đầu óc đỡ mụ mẫm
linh hồn tôi ngớ ngẩn
ướt nhoè nhoẹt mưa
bây giờ thơ đã về chưa
thời gian tôi giết đã vừa một đêm
ngoài sân bướm trắng bay lên
trong tôi náo động thác ghềnh bủa vây
giết thời gian buổi sớm mai
nghe vu vơ nắng rơi đầy mái hiên
giết thời gian của tình duyên
tôi nghe sám hối mọc trên hình hài
giết thời gian giết mây bay
cõi nhân sinh vỗ cánh quay về trời
bàn chân còn bước rong chơi
hôn thơ một chút giữa trời đổ mưa


14.XI.1998 - IX.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]