Trời xanh như lá mới
Mùa xuân về sáng nay
Em cắn hạt dưa đỏ
Gió xuân đầy trong tay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]