Trời xanh như lá mới
Mùa xuân về sáng nay
Em cắn hạt dưa đỏ
Gió xuân đầy trong tay


Nguồn: Blog cá nhân của tác giả