代擬壽昌尹陳若山公餞阮有度

慷慨行邊疏累陳,
三宣使命節旄新。
青霜紫電家兵略,
玉葉金枝國世臣。
高雨久霑桃李地,
和風遍作谷崖春。
長亭祖餞趨陪下,
遮路難禁郭外民。

 

Đại nghĩ Thọ Xương doãn Trần Nhược Sơn công tiễn Nguyễn Hữu Độ

Khảng khái hành biên sớ luỹ trần,
Tam Tuyên sứ mệnh tiết mao tân.
Thanh sương, Tử điện gia binh lược,
Ngọc diệp kim chi quốc thế thần.
Cao vũ cửu triêm đào lý địa,
Hoà phong biến tác cốc nhai xuân.
Trường đình tổ tiễn xu bồi hạ,
Già lộ nan câm quách ngoại dân.

 

Dịch nghĩa

Thật khảng khái, đã ba lần dâng sớ bàn việc ở biên giới,
Nay được trao cờ mao cờ tiết đi làm Phó sứ ở Tam Tuyên.
Dòng nhà tướng, đã có kiếm Thanh sương, kiếm Tử điện,
Là đại thần của nước, vào hàng lá ngọc cành vàng.
Mưa lâu ngày cũng thấm được đất trồng đào, trồng lý,
Gió hoà hương xuân toả vào đến lòng hang, bờ núi.
Lệ mừng mười dặm, hạ thần xin tiễn biệt,
Đường xa xôi hiểm yếu, khó ngăn được người ngoài biên.


Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Dâng sớ ba lần bàn việc biên,
Nay cầm cờ tiết đến Tam Tuyên.
Thanh sương, Tử điện dòng gươm báu,
Lá ngọc cành vàng thế gia truyền.
Đất tốt mận đào, mưa tưới tẩm,
Hang đầy xuân ấm gió đưa lên.
Tiễn đưa mười dặm theo thông lệ,
Đường hiểm khó ngăn người ngoại phiên.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nxb Hải Phòng chú thích

Ở phần dịch xuôi, nhà xuất bản Hải Phòng đã dịch tựa bài thơ này là "Làm thay Trần Nhược Sơn tri huyện Thọ Xương tiễn Nguyễn Hữu Độ đi làm phó sứ ở Tam Tuyên", với chú thích như sau:

  Huyện Thọ Xương thuộc Thăng Long Hà Nội. Trần Nhược Sơn còn có tên Trần Như Sơn, người huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Ông đậu cử nhân khoa Giáp tuất 1874 thời Tự Đức, bổ Tri huyện Thọ Xương, sau thăng Án sát Thái Nguyên.
Nguyễn Hữu Độ (1813-1888) tự Hy Bùi, hiệu Tống Khê, quê Nguyệt Viên, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đậu tiến sĩ 1838, đại thần Viện cơ mật, Phó sứ Tam Tuyên, Kinh lược sứ Bắc kỳ, Thượng thư phụ chính thời Đồng Khánh, Thành Thái, phong hàm Thái sư.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời