Đầu triều Đồng Khánh tế muôn nơi,
Trùng sáng Lập xuân đẹp tiết trời.
Sông núi tiêu tan cơn gió bụi,
Cỏ cây tươi tốt thấm mưa rơi.
Chồi hoa đón Tết đầy sân vẫy,
Chén rượu đầu xuân lảo đảo người.
Tìm lối đi ra nơi thoáng đãng,
Bên cầu đàn hạc lướt mây trôi.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)