再柬選福壽尹武台之涖

蓬萊闕下拜宣麻,
翰苑人辭上苑花。
占福壽星之宦路,
向同樂地認吾家。
菊松舊徑歡常近,
梅柳前山望未賒。
醉罷園亭一樽酒,
江城新雨送行車。

 

Tái giản tuyển Phúc Thọ doãn Vũ đài chi lị

Bồng Lai quyết hạ bái tuyên ma,
Hàn uyển nhân từ thượng uyển hoa.
Chiêm Phúc Thọ tinh chi hoạn lộ,
Hướng Đồng Lạc địa nhận ngô gia.
Cúc tùng cựu kính hoan thường cận,
Mai liễu tiền sơn vọng vị xa.
Tuý bãi viên đình nhất tôn tửu,
Giang thành tân vũ tống hành xa.

 

Dịch nghĩa

Cảnh sống như tiên từ khi nhận chiếu đại thần dưới cửa khuyết,
Lời nói của người văn nho đẹp như hoa trong vườn thượng uyển.
Con đường quan chức đã thấy hiện lên trong ngôi sao Phúc Thọ,
Hướng về đất Đồng Lạc nhìn nhận tình cảm gia đình.
Được gần cây cúc cây tùng bên con đường cũ thật là thích thú,
Nhìn thấy cây mai cây liễu gần gũi trên núi phía trước.
Nhấp chén rượu say, choáng váng trước đình trước vườn,
Mưa rơi trên thành bên sông như tiễn đưa cỗ xe đến huyện.


Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Bồng Lai gặp vận chiếu ban ra,
Lời nói văn thần đẹp tựa hoa.
Biết trước Phúc tinh đà báo mệnh,
Tìm về Đồng Lạc gắn tình nhà.
Cúc tùng vườn cũ luôn gần cạnh,
Mai liễu trước đồi chẳng phải xa.
Đình đấy vườn đây say một chén,
Rượu mưa tiễn khách tới quan nha.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nxb Hải Phòng chú thích

Nhà xuất bản Hải Phòng chú thích tựa bài thơ như sau:

"Nguyên chú: Lúc này, mưa dầm kéo đến tháng Ba, quan huyện doãn định ngày mồng 6 thì về huyện lị. Hôm ấy trời cũng có mưa, nhân đó làm bài thơ này tiễn."

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh bồng lai nhận chiếu công thần,
Lời đẹp như hoa người học văn.
Phúc Thọ đường quan sao đã hiện,
Hướng về Đồng Lạc nhận tình thân.
Bên đường tùng cúc gần vui thú,
Núi trước liễu mai nhìn thấy gần.
Nhấp chén đình vườn say choáng váng,
Tiễn đưa đến huyện mưa dầm sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời