15/07/2024 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nghĩ Thọ Xương doãn Trần Nhược Sơn công tiễn Nguyễn Hữu Độ
代擬壽昌尹陳若山公餞阮有度

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 02/04/2010 18:18

 

Nguyên tác

慷慨行邊疏累陳,
三宣使命節旄新。
青霜紫電家兵略,
玉葉金枝國世臣。
高雨久霑桃李地,
和風遍作谷崖春。
長亭祖餞趨陪下,
遮路難禁郭外民。

Phiên âm

Khảng khái hành biên sớ luỹ trần,
Tam Tuyên[1] sứ mệnh tiết mao tân.
Thanh sương, Tử điện[2] gia binh lược,
Ngọc diệp kim chi quốc thế thần.
Cao vũ cửu triêm đào lý địa[3],
Hoà phong biến tác cốc nhai xuân.
Trường đình[4] tổ tiễn xu bồi hạ,
Già lộ[5] nan câm quách ngoại dân.

Dịch nghĩa

Thật khảng khái, đã ba lần dâng sớ bàn việc ở biên giới,
Nay được trao cờ mao cờ tiết đi làm Phó sứ ở Tam Tuyên.
Dòng nhà tướng, đã có kiếm Thanh sương, kiếm Tử điện,
Là đại thần của nước, vào hàng lá ngọc cành vàng.
Mưa lâu ngày cũng thấm được đất trồng đào, trồng lý,
Gió hoà hương xuân toả vào đến lòng hang, bờ núi.
Lệ mừng mười dặm, hạ thần xin tiễn biệt,
Đường xa xôi hiểm yếu, khó ngăn được người ngoài biên.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Dâng sớ ba lần bàn việc biên,
Nay cầm cờ tiết đến Tam Tuyên.
Thanh sương, Tử điện dòng gươm báu,
Lá ngọc cành vàng thế gia truyền.
Đất tốt mận đào, mưa tưới tẩm,
Hang đầy xuân ấm gió đưa lên.
Tiễn đưa mười dặm theo thông lệ,
Đường hiểm khó ngăn người ngoại phiên.
Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[1] Gồm Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang.
[2] Tên hai thanh bảo kiếm của tướng giỏi thời xưa.
[3] Đất đào lý chỉ nơi đất tốt, phong cảnh đẹp.
[4] Trường đình, đoản đình là hai từ dùng trong cảnh ly biệt. Tiền đình là tiễn xa khoảng mười dặm. Đoản đình là tiễn khoảng năm dặm.
[5] Già lộ là đường xá hiểm yếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Đại nghĩ Thọ Xương doãn Trần Nhược Sơn công tiễn Nguyễn Hữu Độ