Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:16

Thủ 25

Lương y đối lương tướng
Dong dị khởi tu lai
Di chúc cố cựu thỉnh
Thử ý khởi tương sai
Giang san hữu Chuyết ông
Sài phi bất hư khai
Hải thượng hữu Lãn ông
Hạc giá dữ loan hài
Lãn lai diệc Chuyết thỉnh
Ẩm trác đô an bài

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lương y với lương tướng
Chưa dễ đến cùng nhau
Đã nhắc tình cố cựu
Ai ngờ ý ấy đâu
Non sông có ông Vụng
Cửa đóng đã từ lâu
Hải thượng ông Lười đó
Giày loan xe hạc chờ
Lười qua do Vụng thỉnh
Ẩm trác cũng nhiệm mầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lương tướng so với lương y,
Chưa dễ cùng nhau đến vì quốc gia,
Đã nhắc tình cố cựu ta,
Ai ngờ ý ấy đâu ra hiểu lầm,
Có ông Vụng ở sơn lâm,
Từ lâu cửa đóng không lần mở ra,
Hải thượng ông Lười đó mà,
Giày loan xe hạc chờ ra khi mời.
Lười qua do Vụng thỉnh thôi
Nhiệm mầu ẩm trác cũng rời ra kinh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời