19/07/2024 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 22
首22

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:16

 

Nguyên tác

知足無難難不知,
忘羊人惑在多岐。
融通理數皆爲易,
保護形骸豈獨芪。
陽索亢龍如有悔,
時來魚目亦爭輝。
如何歸去香山下,
樽酒琴聲月浪时。

Phiên âm

Tri túc vô nan nan bất tri,
Vong dương nhân hoặc tại đa kỳ.
Dung thông lý sổ giai vi dị,
Bảo hộ hình hài khởi độc kỳ.
Dương tác kháng long như hữu hối,
Thì lai ngư mục diệc tranh huy.
Như hà quy khứ hương sơn hạ,
Tôn tửu cầm thanh nguyệt lãng thì.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Biết đủ nào ai đã biết gì,
Mơ hồ bởi tại tính đa kỳ.
Tri cơ đã sẵn trong kinh Dịch,
Hộ mệnh thì không một vị kỳ.
Thời lai mắt cá loè ai đó,
Dương cực thân rồng chịu lỗi kia.
Thú cũ cầm tôn khi nguyệt tỏ,
Hương sơn về đó biết bao thì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 22