Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:13

Thủ 24

Bản lai sơ lãn bảo thiên chân
Kỳ tập Hiên Kỳ nhiệm phú bần
La bệ ích kiên Sào Phủ chí
Chiếu thư sạ khuất Tử Lăng thân
Lâm tuyền khẳng phụ lộc mi hữu
Thành thị hà kham danh lợi nhân
Thần hạ thốn đan vô khả nại
Hành tàng phận nội ngưỡng minh quân

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Buông tuồng từ trước giữ thiên chân
Chỉ tập Hiên Kỳ mặc phú bần
Hoa cỏ thêm bền Sào Phủ chí
Chiếu thư bỗng ép Tử Lăng thân
Hươu nai rừng núi vui giai hứng
D Danh lợi phồn hoa ngán thế nhân
Tôi mọn tấc son khôn dãi tỏ
Hành tàng giữ phận cậy minh quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buông tuồng trước, giữ thiên chân,
Hiên Kỳ chỉ tập phú bần mặc ai,
Sào Phủ chí thêm bền hoa,
Chiếu thư bỗng ép Tử Lăng ra làm (quan).
Hươu nai rừng núi vui tràn,
Phồn hoa danh lợi ngán bàn thế nhân,
Tấc son khôn tỏ tấm thân,
Hành tàng giữ phận tôi thần minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời