07/12/2022 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 21
首21

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:13

 

Nguyên tác

人生何必苦求知,
出處由衷豈兩岐。
易以渾純知剝渙,
醫能要妙豈參芪。
君多勸我持高節,
我欲攜君話夕輝。
世俗好看惟利達,
只慚有誓入山辰。

Phiên âm

Nhân sinh hà tất khổ cầu tri,
Xuất xử do trung khởi lưỡng kỳ.
Dịch dĩ hỗn thuần tri bác hoán,
Y năng yếu diệu khởi tam kỳ.
Quân đa khuyến ngã trì cao tiết,
Ngã dục huề quân thoại tịch huy.
Thế tục hảo khan duy lợi đạt,
Chỉ tàm hữu thệ nhập sơn thần.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nhân sinh hà tất tiếng làm gì,
Xuất xử tuỳ tâm chứ chẳng kỳ.
Dịch nhiệm nên suy cùng thái bỉ,
Thuốc hay nào cứ phải xâm kỳ.
Ông dặn tôi theo điều nghĩa ấy,
Tôi chờ ông dưới bóng chiều kia.
Vẫn biết ở đời duy có lợi,
Chót thề với núi thủa đương thì.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 21