Bài thơ này có tên là "Mùa sấu đã đi qua" trong quyển thơ: " Văn chương một thời để nhớ" của nhà xuất bản văn học năm 2006.