Rừng xa vọng tiếng chim gù
Ngân nga tiếng suối vi vu gió ngàn
Mùa xuân đậm lá nguỵ trang
Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai
Ba lô nặng, súng cầm tay
Đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương
Giờ này mẹ ở quê hương
Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi
Đêm mưa, ngày nắng sá gì
Quân thù còn đó, ta đi chưa về
Chim rừng thánh thót bên khe
Nhìn lên xanh biếc bốn bề rừng xuân.