15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 08/11/2020 22:12 bởi tôn tiền tử
Trần Ngọc (?-2020) nguyên là biên tập viên báo Quân đội nhân dân và tổng biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam sau khi nghỉ hưu. Trước đó, ông trải qua các nhiệm vụ chính trị viên đại đội bảo vệ thành phố Hải Phòng khi mới được giải phóng, giáo viên Trường Sĩ quan Lục quân. Ông có bài thơ Chú đi tuần nổi tiếng, được sử dụng trong sách giáo khoa phổ thông trong nhiều năm.