Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 24/12/2013 21:43 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/12/2013 10:02 bởi hongha83
Đây là tập thơ đầu của nhà thơ, in chung trong thi tập "Âm vang chiến hào" của NXB Quân đội nhân dân xuất bản năm 1975.