Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 21:59

Mải kiếm rau rừng lạc đường về trận địa
Cây thấp cây cao rào quanh bốn phía
Trời tối lúc nào? - Sao hôm ở đâu?
Vòi vọi tầm tay đêm hút sâu...

Theo tiếng ếch lần ra, - gặp suối
Tiếng nai kêu, - lại lộn vào khe núi
Tiếng rào rào hơi bom khét gió đưa
Ngược phía này là đường tuyến xe qua!

Tìm đến hố bom, chỗ quang hơn cả
Nơi những vì sao không kẹt trong vòm lá
Ai bảo lạc rừng đêm khó tìm đường?
Chỉ hướng trong đêm ở giữa chiến trường
Là đạn ta bay muôn nghìn ánh đỏ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]