Thung lũng này là thung lũng tiếng chim
Khi cánh rừng già lặng ngủ trong đêm
Thung lũng tiếng chim còn truyền trong cây lá
Các loài chim như tụ về đây cả

Thung lũng này là thung lũng tiếng chim
Tiếng vút tận cành cao, tiếng quấn cỏ mềm
Không phải tiếng véo von từng đôi thỏ thẻ
Không phải tiếng chuyền cành chọn tổ

Tiếng ma-níp nhẹ nhàng của đội thông tin!

Thung lũng này là thung lũng tiếng chim
Tiếng cần mẫn gọi nhau không ngớt
Bàn tay chiến sĩ làm nên điệu hát
Truyền theo niềm háo hức trong tim

Có lúc bầu trời nổi cơn dông tố
Bầy muông thú im hơi nép sợ
Thung lũng này chim vẫn hót lên
Thi với tiếng gào vang chớp giật, sấm rền

Máy bay địch ngày đêm lần mò làn sóng
Thung lũng tiếng chim vẫn đều đều hót vọng
Dù giữa vòng bom toạ độ B.52
Những bức điện cần, không thể đánh sai

Thung lũng này là thung lũng tiếng chim
Rạo rực không gian mỗi sớm im lìm
Tiếng "tạch tè" của con chim chích
Cắn chặt hạt vàng suốt mùa chiến dịch
Tiếng "tút, tút" của con tu hú gọi hè
Rắc hoa gạo rừng đỏ khắp lòng khe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]