Gối êm hơn cả gối mây
Gối êm hơn cả bông cây gạo làng
Là đêm ghé ngủ đỉnh ngàn
Gối lên bao gạo vừa choàng trên lưng

Ngày đi băng núi trập trùng
Đêm còn mơ đạp rối tung chăn màn
Đâu đây hương lúa thơm vàng
Ngây ngây hương đất mênh mang hương đồng
Sờ lên bao gạo ngang lưng
Vòng tay mẹ đấy - thơm lừng tình quê...


Tháng 11 năm 1971

Nguồn: Thung lũng tiếng chim (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Quân đội nhân dân, 1975