Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2013 14:37

Ngửa tay
Ngửa tay
Ai cho

Ai vay

Ngày sấp với chợ đời
Đêm nằm lưng lạnh ngắt

Rờ mãi không thấy mặt
Của mình
nơi đâu


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]