Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2013 14:37

Ngửa tay
Ngửa tay
Ai cho

Ai vay

Ngày sấp với chợ đời
Đêm nằm lưng lạnh ngắt

Rờ mãi không thấy mặt
Của mình
nơi đâu


1993

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999