Có một ngày say khóc
Nỗi buồn thả dây cương
Tỉnh lại ân hận mãi
Có vương ai trên đường


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999