Áo phông chiều trễ nải
Trên ngực thu gầy gò
Hoa mua mùa tím lại
Vẩy mực lên đồi thưa

Gặp nhau giây phút đầu
Đợi yêu nghìn năm lẻ
Đừng nói tình dài lâu
Kẻo đến ngày vò xé

Và trăng chiều giễu ai
Khoé môi cười nửa miệng
Trời xanh còn nín tiếng
Trước ngày thu thở dài


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]