Xoè hứng mầm trăng ướt kẽ tay
Vuốt dịu lưng đêm lộ ráng ngày
Vó câu - cửa sổ ghìm cương lại
Lưu chút buồn riêng nốt tối nay


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999