Xoè hứng mầm trăng ướt kẽ tay
Vuốt dịu lưng đêm lộ ráng ngày
Vó câu - cửa sổ ghìm cương lại
Lưu chút buồn riêng nốt tối nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]