Áo lẫn nhoà cây em lẫn anh
Chim thôi rũ nắng động run cành
Những mong trở lại vườn yêu ấy
Chỉ sợ đôi mình hoá búp xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]