Áo lẫn nhoà cây em lẫn anh
Chim thôi rũ nắng động run cành
Những mong trở lại vườn yêu ấy
Chỉ sợ đôi mình hoá búp xanh


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999