Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 00:37

Ngó sen sen ngó lại mà
Mắc trong lưới mãi…thì…là…và…ôi
Nhà thơ thờ chữ một đời
Nỡ cho Cái Đẹp mãi ngồi trong lao.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022