15/06/2024 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chữ

Tác giả: Lâm Huy Nhuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 00:37

 

Ngó sen sen ngó lại mà
Mắc trong lưới mãi…thì…là…và…ôi
Nhà thơ thờ chữ một đời
Nỡ cho Cái Đẹp mãi ngồi trong lao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Huy Nhuận » Con chữ