Hãy cho tôi là gió!
Hãy cho tôi là mây!
Tôi chịu sự đoạ đầy
Cho tôi vẫn là tôi

Có gì mà cười - em
Có gì mà khóc - em
Có gì mà trời đêm

Đã ghi thì không kịp
Ý nghĩ chớp qua tay
Sao mày không là gió
Sao mày không là mây
Sao mày không là cây
Rễ âm thầm nhức nhối
Nhói vào tim tao đây


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]