Hãy cho tôi là gió!
Hãy cho tôi là mây!
Tôi chịu sự đoạ đầy
Cho tôi vẫn là tôi

Có gì mà cười - em
Có gì mà khóc - em
Có gì mà trời đêm

Đã ghi thì không kịp
Ý nghĩ chớp qua tay
Sao mày không là gió
Sao mày không là mây
Sao mày không là cây
Rễ âm thầm nhức nhối
Nhói vào tim tao đây


1993

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999