Tôi chợt nghe giữa phố
Em rượu màu trăng non
Ai gieo mùa lá cũ
Sấp ngửa trên đường mòn

Lòng nghiêng cờ ngũ sắc
Xuống mái đền thâm nghiêm
Bóng bao người cùng nhạc
Múa loang ra ngoài thềm

Để một thời khô dại
Rã dần theo tháng mưa
Chỉ chờ thêm chút gió
Cho tâm tư tràn bờ


1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]