Hôm nay tôi vẽ tấm bản đồ
Vẽ xong biển Bắc Hải nằm giữa nước Anh và Na Uy
Lại vẽ đường bờ biển vịnh Palhae của Đông Á
Rồi tôi lại xé bản đồ tôi đã vẽ
Cái này không phải
Cái này cũng không phải
Có luồng gió đúng lúc, đập vào cánh cửa sổ mà nói
Này kẻ đáng thương kia
Cái ngươi vẽ phải là thế giới mới kia mà
Chứ không phải là cái bản đồ bình thường của thời cận đại này cũ kỹ
Không chỉ là gió
Mà mưa cùng đập vào cửa sổ mà nói vậy
Tôi cố nén kìm cơn đau quặn ruột
Bắt đầu vẽ lại tấm bản đồ
Tấm bản đồ khác không còn là bản cũ cho đến tận hôm nay
Tấm bản đồ của ngày mai
Ở đó không có nước Mỹ, cũng không còn Châu Á


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)