Hãy có chiếc cầu qua sông lúc trời tối
Hãy có chiếc cầu cho người đi qua

Hãy có con dốc đợi chờ bên kia sông

Hãy có bản làng
Chiều chiều khói bay lên bên kia núi
Hãy có người
trong làng
Đang chờ đang đợi

Hãy có người chờ đợi, sau suốt một ngày mệt nhọc

Hãy có một ngôi sao trên bầu trời
Hãy có ngôi sao trong mắt người chờ đợi
Hãy có một ngôi sao!
Hãy có một ngôi sao!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)