28/06/2022 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôi sao

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2011 07:15

 

Nguyên tác

저문강에 다리 있어라
건너갈 다리 있어라

강건너 기다리는 언덕 있어라

산 넘어 저녁 연기 오르는 마을 있어라
그 마을
기다리는 사람 있어라

하루일 다하고 기다리는 사람 있어라

하늘에 별 있어라
기다리는 사람눈에 별 있어라
별 있어라
별 있어라

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hãy có chiếc cầu qua sông lúc trời tối
Hãy có chiếc cầu cho người đi qua

Hãy có con dốc đợi chờ bên kia sông

Hãy có bản làng
Chiều chiều khói bay lên bên kia núi
Hãy có người
trong làng
Đang chờ đang đợi

Hãy có người chờ đợi, sau suốt một ngày mệt nhọc

Hãy có một ngôi sao trên bầu trời
Hãy có ngôi sao trong mắt người chờ đợi
Hãy có một ngôi sao!
Hãy có một ngôi sao!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ngôi sao