Chiều nay tuyết rơi rồi lại tạnh, những chú chó nô đùa.

Lúc nào thì đến ngày,
Không yêu Tổ Quốc cũng được.
Cái mà tôi khao khát thiết tha,
không phải là Tổ Quốc.
Mà là tự do không yêu Tổ Quốc,
Tuyết lại bắt đầu rơi.

Chán rượu rồi,
Chán cả đọc sách!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)