29/06/2022 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày một mình
어느 날 혼자

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2011 18:20

 

Nguyên tác

오늘 오후 눈이 오다가 말았다 개들이 내달렸다

조국을 사랑하지 않아도 되는 때가
언제 온단 말인가
내가 갈망하는 건
조국이 아니라
조국을 사랑하지 않는 그 자유임
다시 눈이 오기 시작하였다

술 싫다
책 싫다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Chiều nay tuyết rơi rồi lại tạnh, những chú chó nô đùa.

Lúc nào thì đến ngày,
Không yêu Tổ Quốc cũng được.
Cái mà tôi khao khát thiết tha,
không phải là Tổ Quốc.
Mà là tự do không yêu Tổ Quốc,
Tuyết lại bắt đầu rơi.

Chán rượu rồi,
Chán cả đọc sách!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ngày một mình