Nửa đêm thức giấc
Tôi một mình dần dần trấn tĩnh
Nhìn về phía con đường quốc lộ
Hay đâu ở đó những ánh đèn ô tô đang chạy tắt dần

Hãy đừng đánh thức thế gian đang say giấc ngủ
Đó là lúc tốt đẹp nhất

Trong chiếc xe đang chạy kia, có khoảng trời phía trước


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)