Tìm một con đường bị phong toả bởi những lời nói lắp
Tôi quay về
Và thấy
Một con rắn

Những con rắn biết rõ đường của mình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)