Tôi đứng đối diện với chân trời bên kia biển Đông
Cái gì đã trở thành bí ẩn trực giác một vạn bảy trăm năm ?

Tiếng sóng
Tiếng sóng
Đang đùa chơi cùng người tôi đã ném đi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)