Rừng dần dần mờ tối
Em bé nhỏ cùng tôi
tay trong tay
hai mà hoá một
không một lời
Thoáng chốc đã đi sâu vào rừng

Ở trong đó
Những ngày tuổi thơ của tôi
vẫn như xưa nguyên vẹn

Có một chú hoẵng con đang chạy tìm nơi ẩn náu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)