29/06/2022 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi vào rừng
숲에 들어가서

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/07/2016 16:23

 

Nguyên tác

숲은 컴컴했다.
함께 간 아이가
내 손을 꽉 잡았다
아이도 나도 하나가 되어
말이 없었다
한동안 더 깊이 들어갔다

거기 있었다
내 어린 시절이 고스란히

한 마리의 고라니 새끼 달아나며

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Rừng dần dần mờ tối
Em bé nhỏ cùng tôi
tay trong tay
hai mà hoá một
không một lời
Thoáng chốc đã đi sâu vào rừng

Ở trong đó
Những ngày tuổi thơ của tôi
vẫn như xưa nguyên vẹn

Có một chú hoẵng con đang chạy tìm nơi ẩn náu
Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đi vào rừng