Tiếng náo động ban ngày
Toả ra như mê say
Giờ đã dần yên lặng
Mùi thơm tường giấy trắng
Cũng đã chẳng còn nguyên
Trăng sáng vẫn nằm yên
Như ngày xưa vằng vặc
Gió không làm tỉnh giấc
Mảnh mây bạc trôi trôi
Chỉ có tiếng chân người
Trong đêm trời tối mực
Đang dậm lên từng bước
Đè nặng trước hồn linh

Ôi, ngày lại tiếp ngày
Chân tập bay, tập nhảy
Tiếng gió thổi lắt lay
Đứng yên trong rỗng vắng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)