Tình yêu sâu thẳm bầu trời xanh
Lời thề nhẹ nhàng bay theo làn mây trắng
Cũng chẳng buồn vì làn mây kia biến mất
Bầu trời kia, tạo hoá tin được chăng!


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)