Đêm lại đêm gục đầu bên mộ cổ
Ngày lại ngày cười chút với trời xanh
Cánh đồng rộng, hoa bạch đầu đơn độc
Ngôi sao tàn trong sáng sớm buồn tanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)